Chapelle d'Aghia Triadha, à Lagadha, Amorgos (Cyclades), août 2013.
Churches of Amorgos - Chapelle d'Aghia Triadha, à Lagadha, Amorgos (Cyclades), août 2013. Photo ID 10052919. © Jacques Lauber - fusions.ch.

Send
e-card!