Portara (Temple d'Apollon), Chóra, Naxos, août 2013.
Portara - Portara (Temple d'Apollon), Chóra, Naxos, août 2013. Photo ID 10053347. © Jacques Lauber - fusions.ch.

Send
e-card!